ប្រអប់បុរេ

ម៉ាស៊ីនអេសអ៊ីអេសសមស្របសម្រាប់ផលិតផលិតផលអេអាយអេណាមួយចាប់ពីបាតរហូតដល់ស្បែកជើងស្បែកជើងស្បែកជើងកវែងរហូតដល់វត្ថុបច្ចេកទេស / ឧស្សាហកម្ម។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖